Banner-1

Техникийн хүч чадал

casting

①Дутгах

machine work

②Машин ажил

shot blasting

③Буудсан тэсэлгээ

hot spray

④Халуун шүрших

accessories producing

⑤ Дагалдах хэрэгсэл үйлдвэрлэдэг

Assemble

⑥Угсрах

pressure test one by one

⑦Даралтын туршилтыг нэг нэгээр нь хийнэ

package

⑧Багц